Добре дошли в ШУМ.ЕЮ

Шум.ею

ОФИС: 1700 - София, Студентски Комплекс, улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

ЛИК: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

ОКС: 1421 - София, ж.к. Лозенец, ул. "Св. Теодосий Търновски" 30, ап. 3

 

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Изработване на Стратегически Карти за Шум

 

Фирма СПЕКТРИ развива широка инженeрингова дейност в областта на шума и вибрациите. Основното оборудване и ноу-хау, използвани от СПЕКТРИ са от водещия световен производител в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания. Основните инженерингови дейности в областта на ШУМА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти):

 

 

Изработване на Стратегически Карти за Шум (според Закон за шума, както и Европейската Шумова Директива)

Реална примерна визуализация на СКШ за Агломерация Пловдив – показател Lнощ Успешно реализиран проект от СПЕКТРИ ЕООД

Реална примерна визуализация на СКШ за Агломерация София – показател L24 Успешно реализиран проект от съвместен екип на ГИС-София и СПЕКТРИ ЕООД